Vyhlášení mimořádného dotačního řízení na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v sociálních službách

14.9.2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro rok 2020 na financování trvání zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. Žádosti bude možné podávat od 12. do 26. 10. 2020.

Více informací k dotační výzvě naleznete zde.