Vrácení ČR ze strany Slovinska na seznam bezpečných zemí

7.7.2020

Slovinská vláda rozhodla o vrácení ČR na seznam bezpečných zemí (tzv. zelený seznam) s účinností od 7. 7. 2020. Změna se ovšem netýká Moravskoslezského kraje, který i nadále zůstává na tzv. žlutém seznamu. Pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v Moravskoslezském kraji platí při vstupu do Slovinska povinná 14-ti denní karanténa s možností využít některou z vládou stanovených výjimek.

Podrobnosti naleznete v sekci OPATŘENÍ V OBLASTI CEST DO A ZE ZAHRANIČÍ