Vláda schválila program Záruka COVID Sport

22.1.2021

Nový program Záruka COVID Sport, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), dne 18. 1. 2021 schválila vláda.  Má pomoci zmírnit dopady koronaviru a souvisejících mimořádných opatření na malé a střední podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné, které působící ve sportovním odvětví.

Program počítá s portfoliovou zárukou ČMZRB pro podnikatele ve sportu za provozní úvěr poskytnutý komerčními bankami, a to včetně příspěvku na úhradu úroků. Schválená alokace programu ve výši 1 miliardy Kč umožní zaručit provozní úvěry v objemu až 4 miliardy Kč. Výzva by měla být vyhlášena ještě letos v lednu.

Podrobnosti naleznete v sekci Záruka COVID Sport.