Vláda prodloužila program Antivirus B do konce roku

26.10.2020

Vláda schválila prodloužení podpůrného programu Antivirus B až do konce roku, tedy do 31. 12. 2020. MPSV tím bude nadále podporovat udržení pracovních míst i u zaměstnavatelů, kteří jsou stávající nepříznivou situací dotčeni nepřímo. Prodloužení programu tak pomůže subdodavatelům, kteří jsou přímo navázáni na firmy, které byly uzavřeny nařízením vlády. Může se jednat například o dodavatele restaurací, hotelů, hobbymarketů, knihkupectví apod., kteří díky jejich uzavření přicházejí o významnou část odbytu.

Příspěvek bude tedy nadále zaměstnavatelům poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29.000,- Kč měsíčně na zaměstnance. Režim B tak zůstává naprosto stejný, jako doposud. Nemění se ani postup pro zaměstnavatele nebo samotné Úřady práce ČR.

Podrobnosti naleznete v sekci CÍLENÝ PROGRAM OCHRANY ZAMĚSTNANOSTI – „ANTIVIRUS“