Uvolnění zákazu nošení ochrany úst a nosu při sportování

10.4.2020

Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. 

Dále se výjimka vztahuje i na dvě osoby společně sportující (s výjimkou členů domácnosti) v parcích, přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, jestliže dodržují odstup nejméně 2 metry od jiných osob.