Uvolnění opatření v oblasti podnikání a školství

15.4.2020

Vláda po svém jednání dne 14. 4. 2020 představila plán postupného uvolňování stanovených mimořádných opatření.

První fáze uvolňování je naplánována na pondělí 20. 4. 2020 a měla by se týkat provozoven řemeslníků, autobazarů a autosalonů, farmářských trhů a tréninků profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definovaných podmínek. Nově budou povoleny  svatby s účastí do 10 osob. K tomuto datu dojde v omezené míře k uvolnění zákazu přítomnosti studentů ve školách. Toto však bude platit pouze pro individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách při maximálním počtu do 5 osob na jednom místě.

Začátkem června by mělo dojít k povolení konání maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách a omezené formě praktického vyučování. Výuka by měla být obnovena pouze pro žáky prvního stupně, a to za splnění podmínky maximální počtu 15 žáků ve třídě.

Program by měl vrcholit 8. 6. 2020, kdy by měly být otevřeny i ty největší provozovny, nákupní centra, vnitřní prostory stravovacích provozoven, divadla, zámky či sportovní akce s účastí do 50 osob.

Podrobnosti naleznete také v sekci ŠKOLSTVÍ.