Uvolnění některých karanténních opatření

20.4.2020

Od 20. 4. 2020 bude moci otevřít své provozovny většina řemeslníků s výjimkou holičů, kadeřníků, pedikérů a dalších profesí, při nichž dochází k přímému fyzickému kontaktu s klienty. Fungovat mohou začít autosalony a autobazary a na fakulty se budou moci k individuálním pohovorům, zkouškám či laboratorní, experimentální či umělecké práci v souvislosti se svými závěrečnými pracemi studenti závěrečných ročníků vysokých škol, a to při splnění přísných hygienických podmínek. Ze zákazu jsou nově vyňaty rovněž venkovní trhy a tržiště, i tam ale budou muset prodejci zajistit dodržení stanovených pravidel. Otevřít budou moci také salóny pro psy.

Od 20. 4. 2020 se rovněž budou moci konat za přesně daných pravidel malé svatby za přítomnosti nanejvýš 10 osob a na venkovní hřiště se budou moci k tréninku vrátit profesionální sportovci. I pro ně platí přísná pravidla, například omezení tréninkové skupiny na 8 osob s výjimkou realizačního týmu, zákaz používat společné šatny a sprchy či zákaz provádět kontaktní cvičení. Sportovci, a to i ti rekreační, ale už budou mít povoleno při dodržení přísných hygienických pravidel používat toalety.

Od 27. 4. 2020 bude platit rovněž výjimka ze zákazu volného pohybu pro účast na bohoslužbě. Bohoslužby se bude moci najednou zúčastnit nejvýše 15 osob, budou muset dodržet minimálně dvoumetrové rozestupy a při vstupu si povinně vydezinfikovat ruce. Celý akt budou muset mít roušky a je zakázáno žehnání se svěcenou vodou a další obdobné obřady. Věřící se rovněž nebudou smět pohybovat mimo hlavní bohoslužebný prostor. Duchovní bude povinen si vydezinfikovat ruce přinejmenším před začátkem bohoslužby a pak před podáváním eucharistie.

Podrobnosti naleznete také v sekci Uvolnění omezujících opatření v oblasti podnikání a běžného života.