ÚPRAVA PODMÍNEK VÝCHOVY A VÝŽIVY DÍTĚTE

15.12.2020

I v době nouzového stavu, resp. mimořádných opatření se lze domáhat u soudu úpravy podmínek výchovy a výživy dětí, nejčastěji zejména z důvodu výpadku příjmů rodiče povinného k úhradě výživného. Je-li situace skutečně neúnosná a rodič nemůže kvůli výpadku příjmu plnit řádně svou vyživovací povinnost, může se obrátit na soud s návrhem na snížení této povinnosti. Je však třeba počítat s tím, že v této době je i činnost soudu omezena na nejnutnější úkony, nařízená jednání jsou odročována a tedy i projednání takového návrhu proběhne nejspíše až poté, co nouzový stav, resp. mimořádná opatření pominou, nebo alespoň poleví.