Úlevy pro OSVČ

23.3.2020

V souvislosti s negativními dopady šíření koronaviru na osoby samostatně výdělečně činné je navrhováno, aby byly těmto osobám zcela odpuštěny zálohy na zdravotní pojištění a zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, obojí za březen až srpen roku 2020, a to v jejich minimální výši.

Osoby samostatně výdělečně činné, které platí zálohy v minimální výši, je od března do srpna roku 2020 nemusí platit vůbec, přičemž v rámci ročního vyúčtování za rok 2020 jim budou zcela odpuštěny.

Osoby samostatně výdělečně činné, které platí zálohy ve vyšší než minimální výši, je od března do srpna roku 2020 též nemusí platit. V rámci ročního vyúčtování za rok 2020 ovšem budou muset uhradit rozdíl mezi minimální zálohou a výší záloh, kterou měli v tomto období odvádět.

I v tomto případě ovšem platí, že související návrhy zákonů musí projít legislativním procesem, jak se prozatím nestalo.