ÚLEVY PRO OSVČ

15.12.2020

V souvislosti s negativními dopady šíření koronaviru na OSVČ byly těmto osobám zcela odpuštěny zálohy na zdravotní pojištění a zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, obojí za březen až srpen roku 2020, a to v jejich minimální výši.

OSVČ, které platí zálohy v minimální výši, je od března do srpna roku 2020 nemusí platit vůbec, přičemž v rámci ročního vyúčtování za rok 2020 jim budou zcela odpuštěny; tato doba se jim však do důchodového pojištění započítá, jako by zálohy řádně platily.

OSVČ, které platí zálohy ve vyšší než minimální výši, je od března do srpna roku 2020 též nemusí platit. V rámci ročního vyúčtování za rok 2020 ovšem budou muset uhradit rozdíl mezi minimální zálohou a výší záloh, kterou měly v tomto období odvádět.