Třetí výzva pro OSVČ v programu COVID-KULTURA

12.2.2021

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 5. 2. 2021 vyhlásilo třetí výzvu dotačního programu COVID – KULTURA pro osoby samostatně výdělečně činné. O jednorázovou podporu ve výši 60 tisíc Kč budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření Covid-19 a tito lidé se ocitli bez hlavního zdroje příjmů.

Podrobnosti naleznete v sekci COVID-KULTURA III.