Státní podpora podniků, které zavádí inovace v boji proti epidemii koronaviru

2.4.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo veřejnou soutěž zaměřenou na zavádění nových řešení formou inovací postupů a organizačních inovací v malých a středních podnicích, která mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti současné epidemii koronaviru či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, jejím následkům či prevenci.

Podpořeny mohou být projekty jednak v odvětví zdravotnické techniky a nejrůznějších lékařských aplikací, ale také projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na zavádění inovativních provozních, logistických a dalších organizačních procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění pro obyvatele, včetně zaměstnanců a zákazníků firem, zejména pak projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím.

Přihlášky do soutěže je možné podávat do 15. 5. 2020 včetně. Jeden podnik může do soutěže zapojit nejvýše dva návrhy projektů. Mezi vybrané projekty bude rozděleno 120 mil. Kč.