Spuštění příjmu žádostí o záruku COVID PLUS

6.5.2020

Exportní pojišťovna EGAP spustila příjem žádostí do programu záruk COVID Plus na pomoc velkým podnikům, které se dostaly kvůli pandemii koronaviru do potíží. Záruční produkt COVID Plus schválila Evropská komise, což byla nutná podmínka k tomu, aby EGAP mohla žádosti na záruky za úvěry bank velkým firmám začít přijímat.

Program COVID Plus má velkým zaměstnavatelům pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování provozu a případný rozvoj exportních firem. Na pomoc prostřednictvím záruk jsou nařízením vlády již vyčleněny první čtyři miliardy korun. Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25% ročního obratu firmy. Výše krytí poskytovaného EGAP je 80 procent.

Podrobnosti naleznete v sekci ZÁRUKA COVID PLUS.