Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení

27.5.2020

Snižuje se penále z pojistného na sociální zabezpečení. Nově budou zaměstnavatelé moci až do 20. 10. 2020 odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Z hrubých mezd by odváděli pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Penále, které běžně činí 0,05 procenta dlužné částky denně, bude až do 20. 10. 2020 sníženo na 0,01 procenta denně, za čtvrt roku tedy zhruba jedno procento. Firmy nebudou muset hradit penále, které nepřesáhne 1.000,- Kč. Odklad plateb bude poskytován bez žádosti. Pokud zaměstnavatel platbu na sociální zabezpečení za květen do 20. 6. 2020 (za červen do 20. 7. 2020 a za červenec do 20. 8. 2020) okresní sociální správě nepošle, bude mu automaticky přiznán odklad se zvýhodněným úročením. Pokud zaměstnavatel dlužné částky neuhradí do 20. 10. 2020, správa sociálního zabezpečení mu vyměří běžné penále.