Schválení tzv. „KURZARBEITU“

1.7.2021

Dne 18. 6. 2021 podepsal prezident návrh zákona o zaměstnanosti, kterým se zavádí tzv. Kurzarbeit. Zavedením tohoto institutu by zaměstnanci měli mít nárok na 80 % výdělku v době, kdy jim zaměstnavatel není schopen přidělit práci. Stát by poskytl 4/5 z této náhrady, a to do 1,5násobku průměrné mzdy. K této variantě by mohla Vláda přikročit při ohrožení zaměstnanosti, které bylo způsobeno vlivem nepříznivé situace, jako např. epidemie, živelná katastrofa nebo ohrožení ekonomiky. Kurzarbeit by mohl být vyhlášen až na 6 měsíců, v případě nutnosti by mohl být až dvakrát prodloužen, vždy na 3 měsíce, mohl by tedy platit maximálně 1 rok.

Podrobnosti naleznete v sekci Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti – „KURZARBEIT“