Rozvolňování protiepidemických opatření od 3. 5. 2021

30.4.2021

Od 3. 5. 2021 dojde k otevření provozoven zaměřujících se na péči o tělo. Konkrétně se jedná o provozovny holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb. Mimo obecných hygienických opatření budou muset provozovatelé zajistit také další specifická hygienická opatření, tj. osoba v jeden čas poskytuje služby pouze jednomu zákazníkovi, 2 metrové rozestupy, zákaz činností porušujících integritu kůže, zákazník musí mít maximálně 72 hodin starý test, vedení evidence zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Dojde také k otevření provozů lázeňské péče. Ovšem pouze v případech, kdy je poskytovaná péče alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění nebo se tato péče poskytuje pacientovi, který prodělal laboratorně ověřené onemocnění COVID-19 maximálně 90 dnů staré.

V krajích splňujících podmínku incidence 100/100 tis. obyvatel je povoleno od 3. 5. 2021 sportování amatérských sportovců mladších 18 let, a to za předpokladu dodržení následujících podmínek: skupiny nejvýše 20 osob, mimo vnitřní prostory, na 1 sportovce připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště. Dále bude možno konat veletrhy a otevřít galerie, muzea, planetária, hrady a zámky. Od pondělí 3. 5. 2021 se toto rozvolnění týká následujících krajů: Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a hlavní město Praha.