Rozvolňování protiepidemických opatření od 24. 5. 2021 a od 31. 5. 2021

21.5.2021

Od pondělí 24. 5. 2021 dojde k úplnému zrušení rotační výuky pro všechny žáky v ČR a testovat se budou s frekvencí 1x týdně. Prezenční forma výuky na vysokých školách bude možná nejen v případech výuky klinické a praktické, jako tomu bylo doposud, ale i v případě teoretické výuky za předpokladu, že je dodržen rozestup 1,5 metru mezi osobami.

V oblasti koncertů a jiných uměleckých představení dojde k možnosti konání nejen venkovních akcí, ale i vnitřních, maximálně však pro 500 osob a za předpokladu naplnění maximálně 50 % kapacity hlediště. U venkovních akcí se navýší celková kapacita přítomných diváků, tj. ze 700 na 1000 osob.

Od 31. 5. 2021 se budou moci konat školy v přírodě. Škola bude muset tuto skutečnost nahlásit hygienikům včetně adresy a kontaktu na odpovědnou osobu na místě a všichni účastníci se budou muset prokázat platným negativním testem na COVID-19, potvrzením o prodělané nemoci nebo certifikátem o ukončeném očkování. Následně se budou muset během pobytu pravidelně testovat a přísné jsou i hygienické podmínky pro samotný pobyt či stravování, jako např. v ubytovacím zařízení, kde tyto děti budou ubytovány, nesmí být nikdo další ubytován apod.