Rozvolňování protiepidemických opatření od 17. 5. 2021

14.5.2021

Od pondělí 17. 5. 2021 se otevřou venkovní zahrádky všech restaurací, konkrétně v čase od 6 do 22 hod. Omezena bude kapacita u stolů a všichni zákazníci musí být schopni se prokázat testem, očkováním či prodělanou nemocí COVID-19 v posledních 90 dnech; provozovatelé zahrádek však nemají povinnost splnění těchto podmínek kontrolovat (kontroly bude namátkově provádět policie či pracovnici hygienických stanic).  V prostorách restaurací je zakázána živá hudba a tanec. Povolena bude už i konzumace jídel a pití na tržnicích.

Veliká změna přichází v oblasti koncertů a jiných uměleckých představení. Od pondělí 17. 5. 2021 bude možné konat kulturní akce, a to venkovní až pro 700 sedících diváků, maximálně však 50 procent kapacity hlediště s tím, že diváci se budou muset prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci COVID-19 a během představení budou muset nosit ochranu dýchacích cest. Uvolnění se také dotkne omezení spolkových, sportovních, tanečních a dalších organizovaných akcí, kde bude moci být až 50 osob venku nebo 10 uvnitř. I pro tyto akce platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest a nutnost prokázat se testem, očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci COVID-19.

K dalšímu rozvolnění dojde i v oblasti školství. Pro první stupně základních škol skončí rotační výuka, v případě druhých stupňů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří se rotační výuka ruší v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Středočeském kraji a hlavním městě Praze. Upravuje se i testování žáků tak, že 2x týdně zůstává v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a Kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. V ostatních případech postačí testovat žáky pouze 1x týdně. Nově bude možné testovat také neinvazivními PCR testy proti onemocnění COVID-19.