Rozvolňování protiepidemických opatření od 11. 5. 2021

14.5.2021

Od úterý 11. 5. 2021 budou moci otevřít živnosti nabízející služby, při kterých dochází k porušování integrity kůže (tj. tatéři apod.). I pro tyto služby platí stejné podmínky jako pro holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, solária apod., tedy nutnost poskytovat službu v daném čase pouze jednomu zákazníkovi, dále nutnost testovat své zákazníky, pokud sami neprokážou, že prodělali nejpozději před 72 hodinami negativní antigenní test na onemocnění COVID-19. A v poslední řadě musí provozovatel o těchto skutečnostech vést evidenci po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby.

Nově budou moci lázně nabízet své pobyty i čistým samoplátcům (tj. osobám, v jejichž situaci nehradí ani část z poskytovaných služeb veřejná zdravotní pojišťovna). Při příjezdu tyto osoby prokážou, že prodělaly negativní PCR nebo POC antigenní test na přítomnost onemocnění COVID-19, a to nejdéle do 48 hodin přede dnem nástupu. Následně s frekvencí minimálně jednou za 7 dní absolvují preventivní vyšetření prostřednictvím antigenního testu na přítomnost onemocnění COVID-19. Tato podmínka neplatí pro osoby, které prodělaly PCR testem potvrzené onemocnění COVID-19, pokud ode dne provedení testu neuplynulo 90 dnů, nebo pro osoby, které jsou již naočkované druhou dávkou vakcíny proti onemocnění COVID-19 nejméně 14 dnů přede dnem nástupu.