Rozvolňování protiepidemických opatření k 25. 6. 2021

1.7.2021

Od 1. 7. 2021 se ruší povinné plošné testování zaměstnanců, žáků a studentů.

Od 26. 6. 2021 je nově navýšena maximální povolená kapacita pro konání kulturních představení, sportovních utkání a vzdělávacích akcí, zde je kapacita nastavena na 5 000 osob venku a 2 000 osob uvnitř, zároveň však ve vnitřních prostorách nesmí počet osob přesáhnout 75 % celkové kapacity míst k sezení.

V klubech a stravovacích zařízeních je od 26. 6. 2021 umožněno produkovat živou hudbu, nadále však zůstává platný zákaz tance. Ke zvýšení maximálních kapacit došlo i u hromadných akcí soukromých a veřejných, zde platí maximální kapacita 500 osob uvnitř a 1 000 osob venku.

K rozvolňování od 26. 6. 2021 došlo i v oblasti služeb. Změny se týkají i epidemiologicky rizikovějších činností (masáže, manikúra, kosmetika, kadeřnictví apod.) – ruší se podmínka poskytování služeb pouze jednomu zákazníkovi, taktéž dochází ke zrušení povinné evidence zákazníků. Zvyšuje se také kapacita pro wellness a bazény, a to na 75 % celkové kapacity.

Zoologické zahrady, botanické zahrady, muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky a obdobné historické nebo kulturní objekty, hvězdárny a planetária, resp.  veletrhy a prodejní hospodářské výstavy mohou od 26. 6. 2021 navýšit přítomnost návštěvníků ve vnitřních prostorách, kdy nově může být přítomna 1 osoba na 10 m2.

Stále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost, a to jak ve službách, tak i na všech akcích. Bezinfekčnost může být prokázána negativním testem (PCR nebo antigenní test, výjimečně postačí i samotest), potvrzením o očkování (od 1. dávky muselo uplynout již minimálně 22 dnů) nebo potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech.

Od 25. 6. 2021 se ruší lhůta 90 dnů, po kterou se osoby, které prodělaly COVID-19, nemohly nechat očkovat. Nově tedy protilátky vzniklé proděláním nemoci COVID-19 nejsou kontraindikací k očkování. Tyto osoby si mohou rezervovat termín k očkování přes centrální registrační systém.