Rozvolnění opatření týkajících se profesionálního sportu

4.11.2020

Z hlediska volného pohybu osob byla přidána výjimka pro účast na hromadných akcích, které jsou akcemi v důležitém státním zájmu nebo významným sportovním utkáním nebo soutěží. V této souvislosti pak platí, že o možnosti uskutečnění shora uvedených sportovních utkání a soutěží rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví.

Z hlediska možného využití sportovišť byla nově stanovena výjimka ze zákazu, která se týká sportovní přípravy, kterou provádí profesionální sportovci jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, nebo akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Toto platí pro využití jak vnitřních, tak venkovních sportovišť.

Rozvolnění se všem netýká plaveckých bazénů, neboť omezení jejich provozu je upraveno v samostatné sekci usnesení vlády, která nebyla doposud změněna.