Rozvolnění opatření omezujících školní výuku

20.11.2020

Ministerstvo školství představilo dvě vlny rozvolňování opatření. První změna nastane s účinností od 25. 11. 2020. Na středních školách, VOŠ a konzervatořích bude nově možná prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání na konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů. Pro ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky nově platí možnost zavedení individuální prezenční výuky (jeden pedagogický pracovník a jeden žák).

Druhá vlna rozvolňování bude účinná od 30. 11. 2020. Na prvním stupni ZŠ bude realizována prezenční výuka. Prezenční výuka bude realizována rovněž u žáku 9. ročníků. Ostatní ročníky druhého stupně budou mít zavedenu rotační prezenční výuku, tj. střídání celých tříd po týdnech.

Podrobnější informace naleznete zde.