Provoz úřadů

17.4.2020

Ode dne 20. 4. 2020 je nařízeno všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých pracovišť dodržovaly následující pravidla:

  • upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu;
  • při osobním kontaktu přijmout opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to možné;
  • vytvořit podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné, zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně;
  • rozmístit stojany pro dezinfekci rukou do klientských prostor;
  • použít ochranný prostředek dýchacích cest;
  • provádět zvýšená hygienická opatření v místě provozu;
  • přijímat dokumenty od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to možné;
  • dochází-li ke kontraktu se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, jednání probíhají přednostně vzdáleným způsobem, pokud osobně, pak za zvýšených hygienických opatření;
  • použít tato opatření přiměřeně i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu;
  • zajistit činnost orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu.