Protikrizový daňový balíček

1.7.2020

Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů , tedy protikrizový daňový balíček.

Jedná se o zákon, který má pomoci podnikatelům a firmám překlenout nepříznivé ekonomické dopady koronavirové pandemie. Zákon snižuje DPH v oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní akce a vstupného na sportoviště z nynějších 15 % na 10 %.

Zároveň zákon obsahuje snížení silniční daně o 25 % oproti roku 2019, a to zpětně již od počátku roku 2020. Snížené sazby daně se tedy použijí pro celé zdaňovací období roku 2020 i pro následující období a uplatní se u všech vozidel kromě osobních automobilů.

Dalším opatřením na zmírnění negativních dopadů pandemie je zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Před nabytím účinnosti tohoto zákona mohli poplatníci uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově budou moci uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla. Pokud tedy poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Díky tomu získá ve formě vratitelného přeplatku zpět daň či její část zaplacenou za tato zdaňovací období. Uplatnit si daňovou ztrátu dle „novelizovaného“ zákona bude možné za zdaňovací období, které skončilo ode dne 30. 6. 2020. Na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za zdaňovací období, které skončilo přede dnem 30. 6. 2020, se použije „původní“ zákon o daních z příjmů.

Protikrizový daňový balíček také dává obcím více možností v oblasti osvobozování od daně z nemovitých věcí. Obce mohou, pomocí obecně závazné vyhlášky, zcela nebo částečně osvobodit od této daně nemovitosti dotčené živelní pohromou (např. povodeň, vichřice, extrémní sucho). Nově k tomuto kroku budou moci přistoupit i v případě dalších mimořádných událostí, jako jsou pandemie, krizová opatření podle krizového zákona nebo průmyslové havárie. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

Podrobnosti naleznete v sekci DANĚ.