Prominutí daně z příjmu na pořízení majetku na odborné vzdělávání z důvodu mimořádné události způsobené šířením COVID-19

30.4.2021

Prominutí daně z příjmu za zdaňovací období započaté od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 se bude týkat případů, kdy daňové subjekty investovaly do pořízení majetku na odborné vzdělávání a na tuto investici uplatnily příslušný daňový odpočet podle § 34g zákona o daních z příjmů, ovšem v důsledku nařízených protiepidemických opatření se ale dostaly do situace, kdy bez vlastního zavinění nemohou prokázat dostatečný rozsah využití pořízeného majetku na odborné vzdělávání v následujících zdaňovacích obdobích, což je jednou z podmínek využití odpočtu, a musely by tak zvyšovat svůj základ daně o dříve uplatněný odpočet. Proto prostřednictvím generálního pardonu bude tato podmínka pro odpočet odpuštěna za předpokladu, že doba použití takového majetku na odborné vzdělávání bude následně splněna v chybějících zdaňovacích obdobích.