Programy na podporu boje proti epidemii koronaviru

2.4.2020

V současné době existují celkem tři programy zaměřené na zavádění nových řešení například formou inovací postupů, organizačních inovací, pořízení nových technologických zařízení či materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků a vybavení, která mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti současné epidemii koronaviru či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, jejím následkům či prevenci.

  • Program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID 19: Cílem programu je podpořit zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, která umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a produktů proti COVID-19. Maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle výzvy). Příjem žádostí byl zahájen 2. 4. 2020. Program trvá max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace.
  • Technologie COVID: Cílem programu je podpořit projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronavirové infekce prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.  Dotace se vztahuje na pořízení nových technologických zařízení a vybavení (pořízení dlouhodobého hmotného majetku). Konkrétní výše dotace na jeden projekt se pohybuje mezi 250 tis. a 200 miliony korun. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 27. 4. 2020 do 29. 5. 2020.
  • The Country For Future (CFF): Program cílí na tři základní okruhy aktivit - (1) vznik inovativních firem, (2) budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci a (3) zavádění inovací do praxe. Předpokládané celkové výdaje na program činí 9 100 mil. Kč, z toho 6 100 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu. Program je navržen na období 2020-2027. Příjem žádostí k Podprogramu 3 – Inovace do praxe byl zahájen 3. 4. 2020 a bude probíhat do 15. 5. 2020