PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ PROFESIONÁLNÍHO UMĚNÍ

15.12.2020

Výběrové dotační řízení je určeno na dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí působících v oblasti profesionálního umění (fyzické osoby a právnické osoby bez vlastního zřizovatele), které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby, realizují projekty na území České republiky, a které v posledních třech letech alespoň jednou obdržely dotaci Ministerstva kultury. Dotace jsou určeny na dofinancování základních provozních nákladů z důvodů výpadků příjmů z vlastní činnosti a vzniku provozních ztrát.

Druhy podporovaných aktivit

O dotaci mohou žádat subjekty, které se v období od ledna do prosince 2020 kontinuálně věnují činnosti, jejíž těžiště spočívá v pořádání akcí pro veřejnost, přičemž v této činnosti došlo k výrazným změnám či omezením v důsledku vládních opatření k minimalizaci dopadů pandemie.

Lze žádat o dotace na tyto aktivity:

  • Oblast klasické hudby: celoroční činnost stálých profesionálních souborů nebo produkční a pořadatelská činnost
  • Oblast alternativní hudby: celoroční kontinuální hudební nebo produkční činnost
  • Oblast výtvarného umění: celoroční kontinuální činnost
  • Oblast divadla: celoroční kontinuální inscenační nebo produkční a pořadatelská činnost
  • Oblast tance: celoroční kontinuální inscenační nebo produkční a pořadatelská činnost 

O dotaci na dofinancování celoroční činnosti lze žádat na základě kalkulace ztrát v důsledku mimořádné situace. Do kategorie pořadatelské činnosti spadají také festivalové projekty (v žádosti je třeba doložit celoroční charakter projektu a vyčíslit celkové provozní náklady). V případě akcí rušených bez náhrady budou podporovány primárně projekty těch pořadatelů, kteří v roce 2020 nečerpají dotaci Ministerstva kultury (stávající příjemci mohou požádat o změnu podmínek čerpání dotace).

Výběrové řízení není určeno pro projekty z oblasti filmu, literatury, ani pro výchovně-vzdělávací projekty realizované na školách.

Uznatelné náklady

Dotace budou poskytovány na dofinancování neziskových projektů, na základě předloženého rozpočtu nákladů a příjmů projektu, mohou být poskytnuty do výše vykázaných ztrát (rozdílu mezi příjmy a náklady projektu). Dotace jsou poskytovány jako neinvestiční.

Mezi uznatelné náklady patří: 

  • mzdové náklady (náklady na mzdy stálých zaměstnanců, včetně zákonných odvodů);
  • honoráře umělců a licenční poplatky;
  • ostatní osobní náklady a služby;
  • režijní náklady (náklad na pronájem kancelářských prostor, energie, spoje a další služby);
  • materiálové náklady.

Příjem žádostí byl uplynutím dne 15. 7. 2020 ukončen.