Program COVID – Nepokryté náklady – aktualizovaná 2. výzva

18.6.2021

Od 28. 6. 2021 do 13. 9. 2021 bude možné podávat žádosti v rámci programu COVID – Nepokryté náklady, dne 10. 6. 2021 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovanou výzvu 2. Výzvu mohou podat všechny fyzické, nebo právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost, kterým v rozhodném období, tj. od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021, klesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období v roce 2019. Bez ohledu na sektor mohou žádat až o 60 % nepokrytých nákladů, pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo samosprávy je to 40 %, podpora však nesmí přesáhnout částku 25 mil. Kč. V případě, že podnikatel splňuje výše zmíněná kritéria pouze pro měsíc duben, podá žádost pouze pro toto období, maximální částka podpory pak nesmí přesáhnout 15 mil. Kč.

Osoby, které již žádaly o podporu COVID – Nepokryté náklady v 1. výzvě, nemusí provádět znovu registraci, využijí se jejich data o identifikaci a podání pro ně bude tak usnadněno.

Podrobnosti naleznete v sekci COVID – NEPOKRYTÉ NÁKLADY.