Program COVID-Lázně

1.7.2020

Vláda schválila podmínky dotačního programu COVID-Lázně, který je určen pro zřizovatele těch zařízení, která jsou organizačními složkami státu nebo státními příspěvkovými organizacemi zřizovanými organizačními složkami státu,  jež jsou kapitolami státního rozpočtu. Tato zařízení budou moci klientům nabídnout zákaznickou slevu na ozdravné a preventivní pobyty, sleva bude poskytnuta formou voucheru.

Od 1. 7. 2020 naleznou zájemci voucher na webu kudyznudy.cz. Sleva je 4 000,- Kč na dospělou osobu, která má trvalý pobyt v ČR a je součástí našeho systému zdravotního pojištění. Podmínkou bude, aby si tyto osoby zaplatily pobyt nejméně na šest nocí a alespoň pět léčebně rehabilitačních procedur.

Zákazník navštíví příslušné webové stránky a vygeneruje si slevový voucher, ten bude odeslán na jeho e-mail. Poté jej vytiskne, případně jej ponechá uschovaný v e-mailové schránce. Následně zákazník kontaktuje vybrané lázně a zarezervuje si pobyt. Vedle toho bude možné generovat voucher i v jednotlivých lázeňských zařízeních.

Podrobnosti naleznete v sekci SPORT A KULTURA.