PROGRAM COVID-KULTURA/AUDIOVIZE

3.3.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury vyhlásilo v rámci programu COVID- Kultura výzvu COVID– KULTURA / AUDIOVIZE.

Výzva je určena pro fyzické osoby vykonávající profese filmového štábu, tvůrčí filmové profese a výkonné umělce. A rovněž také právnické osoby – provozovatele kin, produkční společnosti a distribuční společnosti.

Dotaci nepůjde kombinovat s předchozími výzvami z programu COVID-Kultura, ani s podzimním kompenzačním bonusem pro OSVČ. Bude ji možné kombinovat s jarním kompenzačním bonusem a programem „Ošetřovné“ pro OSVČ.

Účel/podmínky pro čerpání: O podporu bude možné žádat pouze jednou a jen v jedné ze šesti kategorií. Kromě obecných pravidel, například žadatel musí být daňovým plátcem v České republice, jsou u každé kategorie nastaveny konkrétní podmínky, za kterou lze o podporu žádat.

Maximální částka podpory: Jednorázová podpora pro OSVČ je 60 tisíc Kč, právnické osoby mohou dostat kompenzaci max. 5 milionů Kč.

Rozhodné období: Pro fyzické osoby je to od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020. Pro právnické osoby pak od 1. 10. 2019 do 31.12. 2020.

Příjem žádosti: od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 prostřednictvím Portálu ASI MPO.