PROGRAM COVID-KULTURA II.

15.12.2020

Podpora formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím, a dále podpora subjektům podnikajícím v oblasti kultury je poskytována na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny.

Jednorázová podpora je určená pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti. U subjektů podnikajících v kultuře se jedná o podporu na pokrytí marně vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. 10. 2019 do 20. 11. 2020.

Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post:

  • ve výši 50 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které se měly konat v období od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, které byly uhrazeny v období od 1. 10. 2019 do 20. 11. 2020,
  • ve výši 80 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost v kultuře, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, vztahující se k období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020, které byly uhrazeny v období od 1. 3. 2020 do 20. 11. 2020.

Maximální výše dotace na jeden subjekt je 10.000.000,- Kč. Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60.000,- Kč.

Žádosti o podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře, je možné podávat od 22. 10. 2020 od 9:00 hodin do 22. 12. 2020, a to on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Žádosti o jednorázovou podporu pro OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí je možné podávat od 23. 10. 2020, 9:00 hodin do 22. 12. 2020, a to on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Pro více informací odkazujeme na web MPO a MK.