PROGRAM COVID-KULTURA I.

15.12.2020

Program počítá s finanční dotací na kompenzaci nákladů pořadatelů, které s akcí zrušenou či přesunutou kvůli koronaviru organizátoři měli. Součástí podpory mají být také kreativními vouchery na nákup služeb kreativců. Celkový rozpočet programu se předpokládá ve výši 1 miliardy korun, z toho by na dotace mělo jít 900 milionů Kč, 100 milionů na kreativní vouchery. 

a) Dotace

Záměr počítá s tím, že by se mohlo o dotaci žádat za zrušené akce v době od 10. 3. do 31. 8. 2020. Dotace by se následně měla proplácet následně, a to ve výši 50 % uznatelných výdajů spojených s náklady za produkci plánovaných kulturních akcí, které byly zrušeny či přesunuty na náhradní termíny, případně se uskutečnily v menším rozsahu. Dotace by měla činit maximálně 5 miliónů Kč na jeden podnikatelský subjekt. 

O finanční podporu budou moct žádat podnikatelské subjekty, které jako hlavní činnost pořádají či zajišťují hudební, hudebně dramatické a divadelní projekty. Určena je také pro prodejce vstupenek na akce kulturní služby veřejnosti, technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují. Využít ji budou moct také individuální umělci, provozovatele hudebních klubů, umělecké agentury, které zastupují umělce a rovněž soukromoprávní umělecká tělesa, soukromoprávní orchestry, umělecko-manažerské agentury, soukromoprávní galerie a muzea

b) Kreativní vouchery

Kromě přímých peněz program počítá s kreativními vouchery. Využít je budou moct obchodní společnosti nebo družstva, které v oblasti kulturně-kreativního průmyslu podnikají na základě živnostenského oprávnění nebo spadají do kategorie malých a středních podniků. Dotace poskytnutá MPO příjemci voucheru pokryje 50 % ceny realizované a uhrazené zakázky dle přihlášeného návrhu projektu. Typy kreativních voucherů v rámci dotačního programu budou tyto:

  • Zaměřené na produktový design, průmyslový design a řemesla – hodnota 1 voucheru bude maximálně 250 tisíc Kč.
  • Zaměřené na ostatní kreativní odvětví – design nábytku, design služeb, film a video, fotografie, grafický design, hudba a zvuk, informační a komunikační technologie, kulturní dědictví, marketingové strategie, online marketing, PR, práce s texty či webdesign – hodnota jednoho voucheru bude maximálně 150 tisíc Kč.

Vyhlášení druhé výzvy v programu na podporu kulturně-kreativního průmyslu (COVID-Kultura I.)

Umělci a podnikatelé v kultuře budou moci žádat o dotaci v pokračování programu COVID-kultura. Na tuto pomoc je v něm vyčleněno 750 milionů korun, program schválila 14. 10. 2020 vláda. Podporu budou moci dostat ti, kdo kvůli zavedeným opatřením proti šíření koronaviru marně vynaložili náklady či nemohli kvůli opatřením pokračovat ve své umělecké nebo kulturní činnosti.

Podrobnosti naleznete v sekci COVID-KULTURA II.