Program COVID – Kultura 3.4

18.6.2021

Ministerstvo kultury společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejnilo novou výzvu k podání žádostí v rámci podpůrného programu COVID – Kultura. Týkat se bude nestátních kulturních památek, ve kterých se platí vstupné (hrady, zámky, skanzeny apod.). Žádosti bude možné podávat od 17. 6. 2021 do 13. 8. 2021. Podmínkou pro žadatele je omezení nebo nemožnost provozu v rozhodné době, zároveň se musí jednat o památky, které za rok navštíví nejméně 3 000 osob. Podpora nesmí přesáhnout částku 4 mil. Kč a 80 % průměrných provozních nákladů žadatele za 6 měsíců provozu v roce 2020 (tedy březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec).

Podrobnosti naleznete v sekci Program COVID – Kultura 3.4