PROGRAM COVID-KULTURA 3.3

25.4.2021

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu z dotačního programu COVID–Kultura 3.3.

Výzva je určená pro podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts (živé scénické umění):

a) individuální umělci;

b) právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné;

c) ticketingové společnosti;

d) kolektivní správci;

e) nevládní neziskové organizace v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).

Účel/podmínky pro čerpání

Účelem tohoto programu je podpora pro podnikající subjekty na kontinuální činnosti v kultuře, ticketingové společnosti a kolektivní správce. Podmínkou pro čerpání je předložení žádosti ve stanoveném termínu a způsobem stanoveným výzvou vyhlášenou Poskytovatelem podpory na základě Programu a v souladu s jejími podmínkami.

Maximální částka podpory: na jeden subjekt činí 10 milionů Kč.

Rozhodné období: od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021. Pro ticketingové společnosti a kolektivní správce od 12. 3. do 17. 5. 2020, od 5. 10. do 31. 12. 2020, od 1. 1. do 31. března 2021.

Příjem žádostí: od 21. dubna do 30. června 2021 na Portálu AIS MPO.