Prodloužení podpory pro OSVČ – 500 Kč na den nejméně do 8. června

7.5.2020

Došlo k prodloužení období, za nějž bude OSVČ dotčeným krizovými opatřeními vyplácen kompenzační příspěvek (program dříve známý pod názvem „Pětadvacítka“). Nově bude příspěvek ve výši 500,- Kč na den vyplácen nejméně do 8. 6., a dále může být na základě budoucího rozhodnutí vlády vyplácen až do 31. 8. 2020.

Mírné změny se také dočkaly podmínky, za kterých může být kompenzační příspěvek přiznán. Nově o něj mohou žádat také osoby, které vedle své podnikatelské činnosti vykonávají pedagogickou činnost v pozici zaměstnanců.

Podrobnosti naleznete v sekci PODNIKÁNÍ – SPOLEČNOSTI A OSVČ