Prodloužení platnosti dokladů a konec lhůt souvisejících se silniční dopravou

12.6.2020

Na základě nařízení EU se prodlužuje v závislosti na druhu dokladu o 6 nebo 7 měsíců jejich platnost,

O sedm měsíců se prodlužuje zejména platnost pravidelného školení, průkazů profesní způsobilosti či řidičských průkazů a rovněž lhůta pro provedení technické prohlídky, pokud měly končit v rozmezí 1. 2. až 31. 8. 2020.

O šest měsíců se prodlužuje lhůta k pravidelné kontrole tachografu, pokud ta měla být provedena mezi 1.3. až 31.8.2020. Prodloužení lhůty se nevztahuje na planost karet řidiče do digitálního tachografu, jejichž doba funkčnosti je nezměnitelně nastavena v čipu každé karty.

Protože však v ČR fungují úřady v běžném režimu, Ministerstvo dopravy doporučuje výměnu dokladů neodkládat, z důvodu možného budoucího zahlcení příslušných úřadů.