Prodloužení lhůty po prodělané nemoci COVID-19 na dvojnásobek

21.5.2021

Jednou z výjimek z povinnosti pravidelného testování je skutečnost, že v určité lhůtě daná osoba prodělala onemocnění COVID-19. Dříve tato lhůta činila 90 dnů od prvního pozitivního testu na COVID-19, ovšem vláda tuto lhůtu prodloužila na 180 dnů od prvního pozitivního testu na COVID-19.

Zároveň bude pro tyto účely tam, kde je to mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví vyžadováno, nově uznáváno i absolvování první dávky očkování na COVID-19 u dvoudávkového schématu vakcinace, pokud od jejího podání uplynulo alespoň 21 dnů.