Prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus A

2.6.2021

Prodloužení doby uznatelnosti výdajů se týká programu podpory zaměstnanosti Antivirus, konkrétně jeho režimu A. Toto doba je prodloužena o měsíc, tj. do 30. 6. 2021. Prodloužení se ale bude týkat už jen režimu Antivirus A, který se vztahuje na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu důležité osobní překážky v práci spočívající v nařízení karantény nebo izolace. Výše příspěvku v takovém případě činí 80 % vyplacené náhrady mzdy a odpovídajících odvodů, maximálně 39 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Zbývající režimy, tedy Antivirus B a Antivirus Plus, už vzhledem ke zlepšené epidemické situaci není třeba prodlužovat. Vláda nicméně schválila prodloužení období platnosti programu Antivirus do 31. prosince 2021, aby bylo možné případně vyhlásit nové období uznatelnosti výdajů bez nutnosti schvalovat nový cílený program podpory zaměstnanosti a bez nutnosti uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku mezi poskytovatelem, pokud by se měla epidemická situace v ČR zase zhoršit.

Podrobnosti naleznete v sekci CÍLENÝ PROGRAM OCHRANY ZAMĚSTNANOSTI – „ANTIVIRUS“.