Pro velké cestovní kanceláře vypíše ministerstvo samostatný dotační titul

22.1.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj už dříve spustilo program na podporu podnikatelů v cestovním ruchu s názvem COVID - Podpora cestovního ruchu. V něm mohou žádat cestovní kanceláře, agentury a průvodci o podporu. Ministerstvo přichází s další podporou, nyní pro velké cestovní kanceláře. Připraveno bude 75 milionů Kč.

V případě současného dotačního titulu je podpora poskytována v režimu de minimis, tzn., že jednomu podniku nesmí být za jakákoliv tři po sobě jdoucí účetní období poskytnuta podpora přesahující v součtu částku 200 tisíc EUR za jeden členský stát. To vedlo k znevýhodnění velkých cestovních kanceláří, které ve vztahu k velikosti svého obratu z důvodu vyčerpání limitu de minimis mohou získat proporčně výrazně nižší objem podpory než ostatní cestovní kanceláře.

Ministerstvo tak v první polovině února plánuje vyhlásit výzvu pro 8 největších cestovních kanceláří, tedy cestovních kanceláří s plánovanými tržbami pro rok 2020 převyšujícími 0,5 mld. Kč. Výše dotace bude pro jednotlivé způsobilé žadatele vypočtena proporcionálně podle výše příspěvků do garančního fondu, alokace tak bude rozdělena poměrně dle objemu tržeb jednotlivých CK. V případě úspěšné notifikace dotačního titulu u Evropské komise lze limit veřejné podpory pro jeden podnik navýšit na částku 800 000 EUR.