Příspěvek na lázně pro zdravotníky, kteří pečovali o pacienty s COVID-19

2.7.2021

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo mimořádný dotační program pro zdravotníky pracující pro poskytovatele lůžkové péče, kteří pečovali o hospitalizované pacienty s COVID-19. Díky němu mohou poskytovatelé pro své zdravotníky žádat o příspěvek 8 000 Kč na pobyt v lázních. Ministerstvo zdravotnictví pro tyto účely rozdělí celkem 856 milionů korun.

Podrobnosti naleznete v sekci Příspěvek na lázně pro pečující o pacienty s COVID-19.