PŘÍSPĚVEK NA LÁZNĚ PRO PEČUJÍCÍ O PACIENTY S COVID-19

9.7.2021

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo mimořádný dotační program pro zdravotníky pracující pro poskytovatele lůžkové péče, kteří pečovali o hospitalizované pacienty s COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví pro tyto účely rozdělí celkem 856 milionů korun.

Výše příspěvku: 8 000 Kč

Kdo může o příspěvek zažádat: poskytovatel zdravotních služeb, který není státní příspěvkovou organizací a organizační složkou státu, má oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách, a u kterého byl v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou COVID-19 a poskytovatel tuto informaci zároveň nahlásil do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Příjem žádostí: od 28. 6. 2021 do 30. 7. 2021.

Čerpání příspěvku Ministerstvo zdravotnictví umožní až do konce roku 2021. Pokud budou alokované finanční prostředky vyčerpány, plánuje Ministerstvo zdravotnictví vypsat tento dotační program také v roce 2022. Zdravotníci, kteří nestačí tento finanční benefit vyčerpat, budou mít možnost učinit tak v dalším roce.

Formulář žádosti o mimořádný dotační program ZDE.