Přísnější opatření zaměřená na omezení kontaktů

1.3.2021

Od pondělí 1. 3. 2021 vstupují v souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu v platnost zpřísněná vládní opatření, která budou trvat do 21. 3. 2021. Opatření, jejichž účelem je snížení kontaktů mezi lidmi, se týkají zejména omezení pohybu v rámci okresů. Zavádí se i testování ve firmách, které bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (prozatím dobrovolně, více informací zde) Níže naleznete přehled aktuálně platných opatření:

Volný pohyb (celé opatření zde):

 • je zakázáno opustit území svého okresu (výjimkou jsou např. cesta do práce, péče o blízkou osobu, cesta na úřad a za lékařem);
 • pobyt venku za účelem sportu či rekreace je možný jen na území vaší obce, a to v čase od 5 do 21 hod.;
 • návštěvy příbuzných nejsou možné, pokud nejde o jednu z výjimek (např. zajištění nezbytných potřeb);
 • je možné pobývat ve vlastním rekreačním zařízení (např. chata), nicméně je nutné na tomto místě setrvat nepřetržitě po celou dobu trvání opatření;
 • pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jen jedno z nich a tam pobývat po celou dobu trvání opatření (výjimky platí pro zajištění péče o děti);
 • v případě potřeby může ministr vnitra Jan Hamáček operativně rozhodnout o úpravě omezení (např. výjimka pro okres Plzeň-město).

Obchody a služby (celé opatření zde):

 • nakupovat lze jen v rámci okresu a v nezbytném počtu osob;
 • otevřené zůstávají pouze obchody nezbytné k zajišťování základních potřeb (např. potraviny, lékárny, drogerie, obchody s krmivem apod.), výjimky byly zúženy (zavřena budou nově např. papírnictví).

Školy, školky a dětské skupiny (celé opatření zde):

 • zavřeny budou školy (i první a druhé třídy), školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních;
 • zavřeny budou i jesle.

Izolace a karanténa:

 • došlo k prodloužení izolace nově na dobu 14 dnů (i pro ty, kteří přišli s nakaženým do styku);
 • pokud budou pozitivní rodinní příslušníci a členy není možné izolovat, stráví v karanténě nejméně 21 dní;
 • do izolace nemusejí ti, kteří nemají příznaky a Covid-19 prodělali před nejvýše 90 dny. Tito nemusejí ani do karantény stejně jako osoby, které jsou plně očkovány alespoň před 14 dny.

Roušky a respirátory (celé opatření zde):

 • platí povinnost nosit chirurgickou roušku všude v zastavěném území obce (bez ohledu na rozestupy); mimo zastavěná území vždy, jsou-li kolem ve vzdálenosti méně než 2 metry osoby žijící mimo společnou domácnost;
 • ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti (s výjimkou těch, kteří jsou v místnosti sami);
 • na místech s větší koncentrací lidí (např. obchody, provozovny, doprava) platí povinnost nosit respirátor či prostředek s obdobnou filtrací (např. FFP2 či KN 95).

Veškeré cesty mimo okres bude nutné prokázat (např. potvrzením zaměstnavatele, čestným prohlášením). Vzor (vždy ve formátu PDF a DOCX) čestného prohlášení naleznete zde a zde, vzor formuláře pro cesty mimo okres naleznete zde a zde, vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce zde a zde.