Přijímací řízení, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky v roce 2020

7.5.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo svou vyhláškou termíny pro konání maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek na střední školy.