Přechod do pátého stupně PES – zpřísnění opatření

23.12.2020

Usnesením vlády byl s účinností od neděle 27. 12. 2020 včetně vyhlášen pátý (nejpřísnější) stupeň krizových opatření systému PES.

V pátém stupni je zcela zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách s výjimkami v podobě prodejen potravin a jiného vyjmenovaného sortimentu základního zboží a nutných služeb. V rámci prodejen, kde dochází k prodeji více druhů zboží, může být prodáváno zboží pouze povoleného druhu, části prodejen, kde se prodává jiné zboží, musí být odděleny a uzavřeny. Vláda toto nařízení odůvodňuje tak, že nemá docházet ke zvýhodňování velkých prodejen nabízející široký sortiment zboží na úkor malých, úžeji specializovaných prodejen. Prodejny však mohou být otevřeny pouze v čase 04:59 až 21:00 s výjimkou státních svátků, kdy musí zůstat zavřené po celý den. Rovněž je stanoven maximální počet návštěvníků prodejen a jsou určeny další omezující podmínky jejich provozu.

Uzavřeny jsou opět veřejně přístupné restaurace, hospody a bary. Zůstává však možnost prodeje z výdejních okének v čase, kdy neplatí zákaz vycházení.

Zakázána je přítomnost veřejnosti na hromadných akcích a ve vnitřních sportovištích. Je zakázán rovněž provoz lyžařských vleků a lanových drah pro účely veřejného lyžování.

Rovněž byl vyhlášen zákaz volného pohybu osob na území ČR v době 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkami v podobě výkonu zaměstnání apod. Mimo dobu zákazu se nařizuje pohybovat se na veřejně přístupných místech pouze po dobu nezbytně nutnou a sdružovat se v počtu nejvýše 2 osob.

Opět budou uzavřeny školy s výjimkou prvních a druhých tříd základních škol, mateřských a speciálních škol. Ostatní žáky čeká od 4. ledna 2021 distanční výuka.