Pracovní povinnost žáků a studentů zdravotnických škol

8.3.2021

Od pondělí 8. 3. 2021 je uložena pracovní povinnost žákům a studentům lékařských fakult a zdravotnických škol, kteří dovršili 18 let. 

Pracovní povinnost se týká:

  • žáků a studentů čtvrtého a pátého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol;
  • všech ročníků, s výjimkou posledního, denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole;
  • třetích a čtvrtých ročníků denního studia na střední zdravotnické škole připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních;
  • bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie, s výjimkou posledního i všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program.

Výjimku budou mít pouze studenti, kteří prokáží, že už pracují pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje akutní lůžkovou péči pacientům s nemocí COVID-19.