Pracovní povinnost ambulantních lékařů a dalších zdravotníků ze soukromých zdravotnických zařízení

8.3.2021

Od 4. 3. 2021 budou moci hejtmani a pražský primátor povolat do nemocnic na pomoc se zvládnutím náporu pacientů s nemocí COVID-19 i ambulantní lékaře a další zdravotníky ze soukromých zdravotnických zařízení.

Pracovní povinnost bude uložena lékařům a zdravotnickým pracovníkům:

  • kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání;
  • kteří jsou poskytovatelem zdravotních služeb ve formě ambulantní péče, jednodenní péče nebo lůžkové péče;
  • a v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním COVID-19. Nařízení se vztahuje i na zaměstnance těchto zařízení.

Povoláni naopak nemohou být praktičtí lékaři, pediatři, gynekologové a porodníci a jejich zaměstnanci.

Uložení pracovní povinnosti má pomoci hejtmanům a pražskému primátorovi řešit krizovou situaci, v níž se tzv. covidové nemocnice ocitly pod náporem pacientů vyžadujících kvůli vážnému stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče tak, aby bylo možné i nadále poskytovat intenzivní péči všem pacientům, kteří ji potřebují.

Od 4. 3. 2021 budou moci hejtmani a pražský primátor povolat do nemocnic na pomoc se zvládnutím náporu pacientů s nemocí COVID-19 i ambulantní lékaře a další zdravotníky ze soukromých zdravotnických zařízení.

Pracovní povinnost bude uložena lékařům a zdravotnickým pracovníkům:

  • kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání;
  • kteří jsou poskytovatelem zdravotních služeb ve formě ambulantní péče, jednodenní péče nebo lůžkové péče;
  • a v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním COVID-19. Nařízení se vztahuje i na zaměstnance těchto zařízení.

Povoláni naopak nemohou být praktičtí lékaři, pediatři, gynekologové a porodníci a jejich zaměstnanci.

Uložení pracovní povinnosti má pomoci hejtmanům a pražskému primátorovi řešit krizovou situaci, v níž se tzv. covidové nemocnice ocitly pod náporem pacientů vyžadujících kvůli vážnému stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče tak, aby bylo možné i nadále poskytovat intenzivní péči všem pacientům, kteří ji potřebují.