Pozastavení splátek hypoték a úvěrů

20.4.2020

Moratorium na splácení úvěrů a hypoték je závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníci z řad fyzických osob i firem budou moci podle své volby přerušit splácení na tři (tj. do 31. 7. 2020) nebo šest měsíců (tj. do 31. 10. 2020). Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli (bance nebo nebankovní společnosti), a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. 3. 2020. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. 3. 2020, které byly čerpány po tomto datu. Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, s jejichž splácením byl dlužník k 26. 3. 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

V případě přerušení splácení zaplatí spotřebitelé i živnostníci splátky s úroky později. Úroky budou při využití odkladu splátek zachovány ve smluvní výši, v případě spotřebitelů však mohou dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů.

Odkladu splátky v režimu zákonného moratoria můžete využít i tehdy, pokud už jste se na odložení splátek dohodli se svým věřitelem. V takovém případě si můžete vybrat variantu, která je pro vás výhodnější. Buď můžete zachovat původní dohodu s věřitelem o odkladu splátky po celou dobu, na kterou byla uzavřena, nebo ji můžete zachovat jen po část sjednané doby a následně vstoupit do režimu zákonného moratoria.

Odklad splátek v režimu zákonného moratoria je bez poplatků a nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků. Nemusíte se tedy bát, že by se vám kvůli odkladu do budoucna zkomplikovaly případné další žádosti o úvěry.