Pozastavení poplatků za parkování

1.4.2020

S účinností ode dne 2. dubna 2020 se zakazuje po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.