Povinné roušky ve všech vnitřních prostorách

9.9.2020

S účinností od 10. 9. 2020 je zavedena povinnost ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). V případě budov škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody). Povinnost se rovněž vztahuje na zaměstnance pokud vykonávají práci na jednom místě a nejsou mezi nimi minimálně dvoumetrové rozestupy. Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže či snoubenci v průběhu obřadu. Omezení se rovněž nevztahuje na zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů či osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť. Povinnost nošení ochrany dýchacích cest v prostředcích veřejné dopravy tímto není dotčena.