Poskytnutí státní záruky ČMZRB

6.5.2020

Dne 6. 5. 2020 byl vyhlášen zákon, který umožní rychlé úvěrování provozních nákladů firem komerčními bankami. Zákon přinese okamžitou podporu firmám, které by jinak na úvěr dosáhly jen obtížně či příliš pozdě, a tím přispěje k jejich řádnému fungování a udržení zaměstnanosti. Ministerstvo financí k tomuto účelu zvolilo model s tzv. portfoliovou zárukou, kdy žádosti o úvěry a související rizika vyhodnocují jednotlivé komerční banky. Systém státních záruk je zároveň nastaven tak, aby jednotlivé komerční banky byly přímo majetkově zainteresovány na eliminaci případů úvěrových selhání žadatelů.

Česká republika poskytne státní záruku v rozsahu nejvýše 150 mld. Kč na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů poskytnutých komerčními bankami. Státní záruka umožní ČMZRB poskytnout ručení za splacení úvěru na provoz ve větším rozsahu.

Podrobnosti naleznete v sekci ZÁRUKA COVID III.